Copywriting

Copywriting

Oferujemy współpracę w zakresie:

ZAWARTOŚĆ WITRYNY WWW
Teksty na stronę WWW pisane z uwzględnieniem charakterystyki firmy i grupy jej odbiorców, redagowanie zawartości witryny

NAMING
Tworzenie nazw firm, usług, produktów

TEKST REKLAMOWY
Foldery, katalogi, ulotki, slogany reklamowe

ARTYKUŁ SPONSOROWANY, WYWIAD
Tekst redakcyjny, którego celem jest promocja firmy, usług, produktu, funkcjonujący jako forma reklamy, publikowany zwykle w szablonie redakcyjnym danego medium

BLOG FIRIMOWY
Prowadzenie bloga o dowolnej tematyce (teksty dotyczące usług i produktów, aktualności firmowe, aktualności branżowe, ankiety, konkursy), forma interaktywnej promocji zaadresowana do społeczności internetowej

E-NEWSLETTER
Elektroniczne czasopismo rozsyłane do „prenumeratorów”, czyli osób, które zadeklarowały chęć otrzymywania informacji związanych z działalnością firmy w formie e-mailowej