Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to system elementów graficznych, dzięki któremu firma zyskuje jednolity, konsekwentny wizerunek, wyróżnia się na rynku. Do najważniejszych zadań z zakresu identyfikacji wizualnej należy zaprojektowanie logo. W naszym rozumieniu praca ta nie ogranicza się do projektu graficznego, ale oznacza zapoznanie się z historią i przesłaniem firmy - logo to opowieść o marce.

Przygotowujemy także księgę identyfikacji wizualnej, czyli zbiór reguł dotyczących sposobu używania logo w różnych mediach i za pomocą wielu technologii, współwystępowanie logo z innymi elementami graficznymi, kolorystyką, czcionkami różnej wielkości.